Osada Husa

Osada Husa, nejmladší součást obce, teprve od roku 1990. Do té doby v katastru obce Čtveřín jako středisková obec uměle vytvořeného celku Velký Sychrov. Byla nejvíce poznamenaná budováním socialistické vesnice a tím spojené migrace obyvatel.


I když se obec nachází v ochranném pásmu nyní národní kulturní památky, nepodařilo se zde dochovat více původních, historicky cenných objektů. Pozornost zaslouží vila Fialka, rodové sídlo řezbářů Bušků a dnes již hodně pozměněný, pravděpodobný zájezdní hostinec "U divoké husy"z roku 1721, podle kterého dostala obec jméno.

Původně zde stála obec a poplužní dvůr Svojkov, který v období třicetileté války zanikl. Husa byla známá především dílnou
uměleckých řezbářů Petra Buška a jeho synů.

Mezi nejznámější rodáky Husy patří syn Petra Buška, český básník, spisovatel a překladatel Karel (1859 - 1929), uměleckým jménem Bohdan Kamínský.

Dalším významným rodákem Husy byl Antonín Beran (1811 - 1845), jeden ze zakladatelů Matice České, vrstevník K. H. Máchy a přítel P. Antonína Marka, libuňského obrozeneckého kněze a národního buditele.

Ukázky z FOTOGALERIE ( zobrazit celou fotogalerii )