Úřední deska

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 3. 5. a 7. 5. 2019

přidáno: 17. 4. 2019 10:33, autor: Obec Paceřice03.05.2019 (07:00 - 16:00) - Husa

U93 , 1 , 10 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 ,

36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 5 , 52 , 53 , 54, 55 , 6 , 7 , 8 , 9 , 90 , 93 , 94 , 98 , parc.č. 1064 , parc.č. 20007.05.2019 (07:00 - 17:00) – Paceřice


ppč.233/3 , 1 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 108 , 120 , 16 , 17 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 ,

35 , 36 , 39 , 41 , 43 , 44 , 47 , 48 , 49, 50 , 51 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 62 , 63 , 65 , 66 , 68 , 69 , 7 , 70 , 72 , 73 ,

74 , 75 , 79 , 80 , 81 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 96 , 97 , E6 , parc.č. 203/9 , parc.č. 82/1

Obnovení svozu biologicky rozložitelného odpadu

přidáno: 8. 4. 2019 8:31, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 16. 4. 2019 10:58 ]

Svoz nádob bude prováděn

do konce listopadu každou neděli od 9 hodin.

Jestliže připadne na neděli státní svátek, bude svoz proveden v sobotu ve stejný čas.

V případě naplnění kontejneru bude svoz dokončen v pondělí.


Občané, kteří nevlastní nádobu na biologicky rozložitelný odpad mohou odpad odvézt do kompostárny na Vesecko. Odpad od  nich bude převzat zdarma (hradí obec) po předložení občanského průkazu. 

Občanům, kteří v obci vlastní nemovitost a nemají zde trvalý pobyt, bude v úředních dnech vystaveno potvrzení, aby mohli tento odpad odevzdat za stejných podmínek.

Otvírací doba :  pouze od dubna do listopad 

 • pondělí :    13 - 17 hodin
 • úterý :        zavřeno        
 • středa :     13 - 17 hodin
 • čtvrtek :    zavřeno
 • pátek :      13 - 18 hodin   
 • sobota :     9 - 15 hodin
 • neděle :    zavřeno

Pro rychlejší informování využijte možnost služby    Registrace občanů pro zasílání zpráv formou SMS

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 5.5.2019

přidáno: 8. 4. 2019 7:23, autor: Obec Paceřice

V neděli 5. května 2019 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude uskutečněn:

V Paceřicích na návsi:                        v 13.45 - 13.55 hod.

Na Huse u autobusové zastávky:       v 13.30 - 13.40 hod.


další informace v příloze

Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

přidáno: 3. 4. 2019 23:47, autor: Obecní úřad

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Registrace občanů pro zasílání zpráv formou SMS

přidáno: 8. 3. 2019 6:47, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 13. 3. 2019 7:43 ]

Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.

Obec Paceřice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací   o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

·         plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?

·         plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?

·         uzavírkách místních komunikací?

·         termínech mimořádných svozů odpadu?

·         konání kulturních a společenských akcí?

·         mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?

a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?


Možnosti registrace


1.  Online

Registrací  dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů  za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

V případě, že Vám ve Vašem internetovém prohlížeči nejde odkaz na souhlas otevřít, je dostupný v příloze této stránky umístěné dole.2. SMSkou


  •  SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:         SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  482 758 008
   • REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera HUSA mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL
   • REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera PACERICE mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL  
  • příklad: REGISTRUJ JAN NOVAK PACERICE 6 NOVAK@VASEMAIL.CZ     -  Email není při registraci povinný !!! 
  • !!!  Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy.  

Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů  za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál. 

V případě, že Vám ve Vašem internetovém prohlížeči nejde odkaz na souhlas otevřít, je dostupný v příloze této stránky umístěné dole.


 

3. osobně na podatelně OÚ

  • Vytiskněte formulář a předejte ho v úředních hodinách na obecní úřad v Paceřicích - formulář


Pomocí registračního online formuláře nebo návštěvou obecního úřadu můžete svou registraci později upravit nebo zrušit.Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu obce:

Zprávy z úřadu:

IK PACERICE Likvidace jedlých olejů a tuků Na sběrná místa byly nově přistaveny nádoby na sběr jedlých olejů a tuků. Do nádob prosím vhazujte pouze obsah, ke kterému jsou určeny, nejlépe v PET lahvích.

Výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu:

IK PACERICE CHMU PVI_2011/38  Silné sněžení pro kraj Liberecky od 3. 1. 2012 13:00  do 4. 1. 2012 3:00 do 1700 m.n.m.

 

NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI K 1.2.2019

přidáno: 7. 3. 2019 1:13, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 7. 3. 2019 1:16 ]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

Výzva 
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 

   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně 
určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
   Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 

1-10 of 27