Úřední deska

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Jizera 16.6.2020

přidáno: , autor: Obec Paceřice


MěÚ Turnov - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby LB, Paceřice, p.č. 132/1 - svod, kNN, SS

přidáno: 29. 6. 2020 0:01, autor: Obecní úřad   [ aktualizováno 29. 6. 2020 0:02 ]


ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 11.6.2020

přidáno: 19. 6. 2020 6:35, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 19. 6. 2020 6:40 ]


MIKROREGION JIZERA - veřejná členská schůze 16.6.2020

přidáno: 5. 6. 2020 2:21, autor: Obec Paceřice


Veřejné jednání zastupitelstva obce - 11.6.2020

přidáno: 3. 6. 2020 4:09, autor: Obec PaceřiceVeřejné zasedání 
zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 11. 6. 2020 
od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice 


Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání rozpočtových opatření
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2019
7. Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2019
8. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2019
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2020
11. Projednání prodeje a nakládání s pozemky ve vlastnictví obce
12. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2019
13. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce, a.s.
14. Projednání územní působnosti MAS Achát
15. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
16. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
17. Projednání žádostí občanů
18. Diskuze
19. Závěr

                                                                                    Za ZO Paceřice
                                                                                    starosta obce v. r.
Vyvěšeno na ÚD: 3. 6. 2020

Výběrové řízení - Účetní obce Sychrov

přidáno: 2. 6. 2020 0:44, autor: Obec Paceřice


Prodej nemovitého majetku - zveřejnění záměru

přidáno: 25. 5. 2020 7:13, autor: Obec Paceřice


1-10 of 38