Úřední deska

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 2. 2018

přidáno: 7. 2. 2018 4:35, autor: Obec Paceřice

Veřejné zasedání

zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 15. 2. 2018

od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice


Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání rozpočtového opatření
6. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2017
7. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
8. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
9. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
10. Projednání žádostí občanů
11. Diskuze
12. Závěr

Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r. 

Vyvěšeno na ÚD: 7. 2. 2018

Sejmuto:

 

Výsledek prezidentských voleb 2. kolo

přidáno: 28. 1. 2018 5:05, autor: Obec Paceřice


Pozvánka na veřejnou členskou schůzi DSO Jizera 6.2.2018

přidáno: 25. 1. 2018 5:36, autor: Obec Paceřice


Výsledek prezidentských voleb 1. kolo

přidáno: 14. 1. 2018 23:05, autor: Obec Paceřice


Mikroregion Jizera - Oznámení o zveřejnění

přidáno: 14. 12. 2017 4:58, autor: Obec Paceřice


1-10 of 23