Úřední deska

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků

přidáno: 12. 12. 2018 0:00, autor: Obecní úřad


PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 10.12.2018 7-15 hod.

přidáno: 30. 11. 2018 7:14, autor: Obec Paceřice


Mikroregion Jizera - Oznámení o zveřejnění dokumentu

přidáno: 28. 11. 2018 2:58, autor: Obec Paceřice


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 6.12. 2018

přidáno: 27. 11. 2018 8:06, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 30. 11. 2018 7:14 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 6. 12. 2018  od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1.  Zahájení
2.  Zpráva finančního výboru
3.  Zpráva kontrolního výboru
4.  Zpráva kulturní a sociální komise
5.  Schválení rozpočtových opatření
6.  Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018
7.  Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2019
8.  Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2019
9.  Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2022
10. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
11. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
12. Projednání prodeje pozemku ve vlastnictví obce
13. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
14. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
15. Projednání žádostí občanů
16. Diskuze
17. Závěr

                                                                                                                                                                                      Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

přidáno: 20. 11. 2018 6:45, autor: Obec Paceřice


Co dělat když nejde elekřina

přidáno: 24. 9. 2018 6:17, autor: Obecní úřad

Nejde elektřina!!!

Chci nahlásit poruchu

Kontaktujte nás jednoduše na naší bezplatné lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poruchy ohrožující život nebo zdraví hlašte neprodleně!

Pokud je to možné, zjistěte před nahlášením poruchy, zda se přerušení dodávky elektřiny týká více odběratelů (sousední byt, sousední objekt). V případě, že se porucha týká pouze vašeho odběrného místa, zkontrolujte prosím nejprve stav hlavního jističe před elektroměrem a také podružné jističe v nemovitosti, protože poruchy způsobené závadou na zařízení ve vašem vlastnictví (jističe, vnitřní elektroinstalace) odstraňují na vaše náklady odborné firmy.

S ověřením pravděpodobné příčiny poruchy vám ochotně pomohou naši operátoři na lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pro nahlášení poruchy si prosím připravte:

  • Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, název firmy)
  • Adresu odběrného místa nebo bližší popis místa poruchy
  • • Kontaktní telefon
  • Informace o charakteru poruchy (zda se jedná o ohrožení zdraví, života nebo škody na majetku většího rozsahu)
  • Popis poruchy (nenačítá elektroměr, nespíná HDO, bez dodávky elektřiny, kolísání napětí)

Mikroregion Jizera - Oznámení o zveřejnění dokumentu

přidáno: 12. 9. 2018 5:27, autor: Obec Paceřice


Buďme k sobě ohleduplní! Dodržujme nedělní klid!

přidáno: 23. 4. 2018 0:05, autor: Obec Paceřice

Vážení spoluobčané,

 

  jaro je tu a příroda se již  plně probudila ze zimního spánku. Opět začíná období sečení trávy a úprav zeleně a okolí domů.

 

  Připojte se k iniciativě obecního zastupitelstva Za víkendový klid v obci“.

                                                                                           

  Je nám zřejmé, že můžeme vydat obecní vyhlášku, ale proč čekat na právní nástroj, když všichni můžeme pro životní komfort svůj i ostatních občanů udělat dost.

 

  Zkusme se zamyslet, jak protivné může být sousedovi naše víkendové řádění se sekačkou, motorovou pilou, křovinořezem, cirkulárkou, … nebo jenom nahlas puštěné rádio (sluchátka jsou za pár korun) a neustále v kteroukoliv denní a noční dobu štěkající pes.

  Apelujme také na pořadatele akcí, ať v přiměřené míře dbají na noční klid, zvláště nevhodné (hlavně kvůli zvířatům) je používání zábavní pyrotechniky.

  Každý by mohl jmenovat a ukázat prstem.  Je to jen o ohledu ke svému okolí.

   Pak není třeba zákon, ani vyhláška a klidné prostředí se vrátí i s úroky – třeba na našem zdraví a dobrých sousedských vztazích.

Mgr. Miroslav Divecký – místostarosta 

1-10 of 13