Úřední deska

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi DSO Jizera 28.11.2017

přidáno: 20. 11. 2017 5:09, autor: Obec Paceřice


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23. 11. 2017

přidáno: 15. 11. 2017 1:40, autor: Obec Paceřice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 23. 11. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1.   Zahájení
2.   Zpráva finančního výboru
3.   Zpráva kontrolního výboru
4.   Zpráva kulturní a sociální komise
5.   Schválení rozpočtového opatření
6.   Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2017
7.   Projednání žádostí SDH Paceřice o poskytnutí dotace
8.   Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
9.   Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2018
10. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2018
11. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2021
12. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
13. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
14. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
15. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
16. Projednání žádostí občanů
17. Diskuze
18. Závěr

                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                                starosta obce v. r.

UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu na komunikaci do Studnic

přidáno: 16. 10. 2017 9:26, autor: Obec Paceřice

Po dobu plánované rekonstrukce komunikace do Studnic 
bude docházet k omezení provozu 
v úseku od firmy Muraka s.r.o. ke kašně ve Studnicích.

O případné úplné uzavírce Vás budeme v předstihu informovat.

Děkujeme za pochopení 

Mikroregion Jizera - Oznámení o zveřejnění dokumentu

přidáno: 2. 10. 2017 8:24, autor: Obec Paceřice


Rozpočtové opatření - 4/2017, 5/2017

přidáno: 19. 9. 2017 0:23, autor: Obecní úřad

Schválené na veřejném zasedání ZO č. 3/2017 dne 24.8.2017

1-10 of 24