Úřední deska

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Rozpočtové opatření 2/2019

přidáno: 5. 6. 2019 7:07, autor: Obecní úřad

Schválené na veřejném zasedání ZO č. 2/2019 dne 23.5.2019

MIKROREGION JIZERA - veřejná členská schůze 11.6.2019

přidáno: 2. 6. 2019 23:24, autor: Obec Paceřice


ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 23.5.2019

přidáno: 31. 5. 2019 8:22, autor: Obec Paceřice   [ Aktualizováno 5. 6. 2019 7:08 uživatelem Obecní úřad ]


Výsledky voleb do Evropského parlamentu - hlasování v naší obci

přidáno: 26. 5. 2019 23:41, autor: Obecní úřad   [ aktualizováno 26. 5. 2019 23:44 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23.5.2019

přidáno: 14. 5. 2019 6:03, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 5. 2019 3:09 ]

Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 23. 5. 2019 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2018
7. Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2018
8. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2018
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2018
12. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
13. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
14. Projednání žádostí občanů
15. Diskuze
16. Závěr

                                                                           Za ZO Paceřice  starosta obce v. r.

Svoz elektrospotřebičů - 11.5.2019

přidáno: 7. 5. 2019 8:03, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 7. 5. 2019 8:04 ]

V sobotu 11.5.2019 proběhne svoz elektrospotřebičů
Svoz bude proveden obcí, obecním vozidlem

Převzetí proběhne
od 8.00 do 9.00 hodin na Huse u čekárny
od 9.15 do 10.00 hodin v Paceřicích na návsi

elektrospotřebiče prosím předejte na místě pouze v uvedených časech
Děkuji

1-10 of 42