Úřední deska

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Oznámení o zveřejnění dokumentu DSO Mikroregion Jizera

přidáno: 21. 2. 2019 0:58, autor: Obec Paceřice


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.2. 2019

přidáno: 20. 2. 2019 8:11, autor: Obec Paceřice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 28. 2. 2019  od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1.  Zahájení 
2.  Zpráva finančního výboru 
3.  Zpráva kontrolního výboru 
4.  Zpráva kulturní a sociální komise 
5.  Projednání rozpočtového opatření 
6.  Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018 
7.  Projednání darovací smlouvy s SVS a.s.
8.  Projednání mimořádné odměny starostovi obce  
9.  Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ 
10. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
11. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
12. Projednání žádostí občanů 
13. Diskuze 
14. Závěr

                                                                                                                                                                                     Za ZO Paceřice

                                               starosta obce v. r.

Likvidace jedlých olejů a tuků

přidáno: 11. 2. 2019 9:02, autor: Obec Paceřice

Na sběrná místa byly nově přistaveny nádoby na sběr jedlých olejů a tuků

Do nádob prosím vhazujte pouze obsah ke kterému jsou určeny,

 nejlépe v PET lahvích.
Pozvánka na veřejnou členskou schůzi DSO Jizera 5.2.2019

přidáno: 28. 1. 2019 1:52, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 28. 1. 2019 1:54 ]


Přerušení dodávky pitné vody Husa - 28.1.2019

přidáno: 14. 1. 2019 6:54, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 1. 2019 0:13 ]

V souladu s ustanovením § 9 odst. 6a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
 Oznamujeme,  že z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení dojde k

 přerušení dodávky pitné vody
 28.1.2019 od: 08:00 hod.  do: 14:00 hod.
 Část obce: Husa 

Odstávka se týká pouze objektů č.p. 20 a č.e. 10 (viz. příloha)

Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267.

PF 2019

přidáno: 22. 12. 2018 12:30, autor: Obec Paceřice


Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků

přidáno: 12. 12. 2018 0:00, autor: Obecní úřad


1-10 of 18