Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

přidáno: 19. 2. 2011 11:09, autor: Obec Paceřice
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Paceřice. ( původně vydáno 27.4.2009)
Ċ
Obec Paceřice,
19. 2. 2011 11:10