Úřední deska‎ > ‎

Veřejné jednání zastupitelstva obce - 11.6.2020

přidáno: 3. 6. 2020 4:09, autor: Obec Paceřice


Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 11. 6. 2020 
od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice 


Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání rozpočtových opatření
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2019
7. Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2019
8. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2019
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2020
11. Projednání prodeje a nakládání s pozemky ve vlastnictví obce
12. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2019
13. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce, a.s.
14. Projednání územní působnosti MAS Achát
15. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
16. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
17. Projednání žádostí občanů
18. Diskuze
19. Závěr

                                                                                    Za ZO Paceřice
                                                                                    starosta obce v. r.
Vyvěšeno na ÚD: 3. 6. 2020
Comments