Veřejné zasedání zastupitelstva obce 9. 3. 2017

přidáno: 1. 3. 2017 11:00, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 20. 3. 2017 5:14 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 9. 3. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program:

 1.  Zahájení 
 2.  Zpráva finančního výboru 
 3.  Zpráva kontrolního výboru 
 4.  Zpráva kulturní a sociální komise 
 5.  Schválení rozpočtového opatření  
 6.  Informace o závěru přezkumu hospodaření obce 
 7.  Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
 8.  Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
 9.  Projednání žádostí občanů 
 10.  Diskuze 
 11.  Závěr 
                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                               starosta obce v. r.
Comments