Veřejné zasedání zastupitelstva obce 6.5.2015

přidáno: 28. 4. 2015 4:34, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 13. 5. 2015 1:19 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice  
se koná ve středu  
dne 6. 5. 2015 od 18:00 hodin  
v klubovně hasičské zbrojnice  

Program:  

1. Zahájení  
2. Zpráva kontrolního výboru  
3. Zpráva finančního výboru  
4. Zpráva kulturní a sociální komise  
5. Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2014  
6. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2014  
7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014  
8. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce  
9. Projednání zadání územní studie  
10. Projednání účasti na elektronické aukci na svoz komunálního odpadu  
11. Projednání jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene ČEZ  
12. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů  
13. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období  
14. Projednání žádostí občanů  
15. Diskuze  
16. Závěr  

Za ZO Paceřice 
starosta obce v. r.
Comments