Veřejné zasedání zastupitelstva obce 6.12. 2018

přidáno: 27. 11. 2018 8:06, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 17. 12. 2018 9:02 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 6. 12. 2018  od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1.  Zahájení
2.  Zpráva finančního výboru
3.  Zpráva kontrolního výboru
4.  Zpráva kulturní a sociální komise
5.  Schválení rozpočtových opatření
6.  Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018
7.  Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2019
8.  Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2019
9.  Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2022
10. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
11. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
12. Projednání prodeje pozemku ve vlastnictví obce
13. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
14. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
15. Projednání žádostí občanů
16. Diskuze
17. Závěr

                                                                                                                                                                                      Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Comments