Veřejné zasedání zastupitelstva obce 5.6. 2018

přidáno: 28. 5. 2018 9:15, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 22. 6. 2018 0:46 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná v úterý dne 5. 6. 2018

od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2017
7. Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2017
8. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2017
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018
11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2017
12. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
13. Projednání prodeje pozemků ve vlastnictví obce
14. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
15. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
16. Projednání žádostí občanů
17. Diskuze
18. Závěr

 

 

Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Comments