Veřejné zasedání zastupitelstva obce 5.3.2015

přidáno: 25. 2. 2015 8:34, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 17. 3. 2015 7:05 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice  

se koná ve čtvrtek dne 5.3.2015 od 18:00 hodin 

v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

 1.  Zahájení
 2.  Informace zástupců SZP Sychrov a.s
 3.  Zpráva finančního výboru
 4.  Zpráva kontrolního výboru
 5.  Zpráva kulturní a sociální komise
 6.  Schválení rozpočtového opatření č. 1/2015
 7.  Informace o závěru přezkumu hospodaření obce
 8. Projednání záměru výměny pozemků obce v k.ú. Přepeře
 9. Projednání jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene
 10. Projednání úpravy vyhlášky nakládání s odpady
 11. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
 12. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
 13. Projednání žádostí občanů
 14. Diskuze
 15. Závěr

Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Comments