Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.8. 2018

přidáno: 21. 8. 2018 8:24, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 12. 9. 2018 5:19 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice

se koná ve čtvrtek dne 30. 8. 2018 od 18:00 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice


Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí se SZP Sychrov, a.s.
7. Projednání veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s MÚ Turnov
8. Projednání problematiky hlukové zátěže v obci
9. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
10. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
11. Projednání žádostí občanů
12. Diskuze
13. Závěr


Za ZO Paceřice 
starosta obce v. r.
Comments