Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 7. 2015

přidáno: 22. 7. 2015 4:23, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 10. 8. 2015 5:48 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek dne 30. 7. 2015 od 18:00 hodin 

v klubovně hasičské zbrojnice 

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Zpráva finančního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření
6. Schválení hospodářského výsledku MŠ za rok 2014
7. Projednání návrhu územní studie
8. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
9. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
10. Projednání žádostí občanů
11. Diskuze
12. Závěr


Comments