Veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.2. 2019

přidáno: 20. 2. 2019 8:11, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 21. 3. 2019 8:26 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 28. 2. 2019  od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1.  Zahájení 
2.  Zpráva finančního výboru 
3.  Zpráva kontrolního výboru 
4.  Zpráva kulturní a sociální komise 
5.  Projednání rozpočtového opatření 
6.  Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018 
7.  Projednání darovací smlouvy s SVS a.s.
8.  Projednání mimořádné odměny starostovi obce  
9.  Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ 
10. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
11. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
12. Projednání žádostí občanů 
13. Diskuze 
14. Závěr

                                                                                                                                                                                     Za ZO Paceřice

                                               starosta obce v. r.

Comments