Veřejné zasedání zastupitelstva obce 2. 6. 2016

přidáno: 25. 5. 2016 6:27, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 19. 9. 2016 5:42 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek dne 2. 6. 2016 
od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program: 

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
6. Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2015
7. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2015
8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
9. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2016
10. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera obce za rok 2015
11. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace s DSO Mikroregion Jizera
12. Projednání stavu elektronické aukci na svoz komunálního odpadu
13. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
14. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
15. Projednání žádostí občanů
16. Diskuze
17. Závěr 

Za ZO Paceřice
starosta obce v. r.

Comments