Veřejné zasedání zastupitelstva obce 25. 8. 2016

přidáno: 17. 8. 2016 6:32, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 19. 9. 2016 5:37 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek dne 25. 8. 2016 
od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program: 

1.  Zahájení 
2.  Zpráva finančního výboru 
3.  Zpráva kontrolního výboru 
4.  Zpráva kulturní a sociální komise 
5.  Schválení rozpočtového opatření č. 3/2016 
6.  Projednání smlouvy - projekt „Bezdrátový rozhlas“ 
7.  Projednání smlouvy - projekt „Úprava veřejného osvětlení“

8.  Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
9.  Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
10. Projednání žádostí občanů 
11. Diskuze 
12. Závěr  

Za ZO Paceřice
starosta obce v. r.
Comments