Veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 8. 2017

přidáno: 14. 8. 2017 23:55, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 4. 9. 2017 0:30 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 24. 8. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1.   Zahájení
2.   Zpráva finančního výboru 
3.   Zpráva kontrolního výboru 
4.   Zpráva kulturní a sociální komise 
5.   Schválení rozpočtového opatření 
6.   Projednání veřejné zakázky „Komplexní nakládání s odpady“  
7.   Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
8.   Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
9.   Projednání žádostí občanů 
10. Diskuze 
11. Závěr

                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                                starosta obce v. r.
Comments