Veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 11. 2016

přidáno: 16. 11. 2016 2:08, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 25. 1. 2017 5:20 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2016
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – Rekuper s.r.o.
7. Projednání smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017-2019
8. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
9. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
10. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
11. Projednání žádostí občanů
12. Diskuze
13. Závěr 
                                                                                                                                                                        Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Comments