Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23.5.2019

přidáno: 14. 5. 2019 6:03, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 7. 2019 5:19 ]
Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 23. 5. 2019 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2018
7. Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2018
8. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2018
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2018
12. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
13. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
14. Projednání žádostí občanů
15. Diskuze
16. Závěr

                                                                           Za ZO Paceřice  starosta obce v. r.
Comments