Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23. 11. 2017

přidáno: 15. 11. 2017 1:40, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 2. 1. 2018 23:13 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 23. 11. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1.   Zahájení
2.   Zpráva finančního výboru
3.   Zpráva kontrolního výboru
4.   Zpráva kulturní a sociální komise
5.   Schválení rozpočtového opatření
6.   Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2017
7.   Projednání žádostí SDH Paceřice o poskytnutí dotace
8.   Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
9.   Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2018
10. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2018
11. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2021
12. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
13. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
14. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
15. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
16. Projednání žádostí občanů
17. Diskuze
18. Závěr

                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                                starosta obce v. r.
Comments