Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22. 10. 2015

přidáno: 14. 10. 2015 8:06, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 8. 12. 2015 1:16 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek dne 22. 10. 2015 od 18:00 hodin 

v klubovně hasičské zbrojnice 

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Zpráva finančního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření
6. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
7. Projednání návrhu územní studie
8. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
9. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
10. Projednání žádostí občanů
11. Diskuze
12. Závěr
Za ZO Paceřice 
starosta obce v. r.
Comments