Veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.8.2019

přidáno: 12. 8. 2019 5:50, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 13. 9. 2019 6:49 ]
Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Paceřice 
se koná v úterý
dne 20. 8. 2019 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program:

1.   Zahájení 
2.   Zpráva finančního výboru 
3.   Zpráva kontrolního výboru 
4.   Zpráva kulturní a sociální komise 
5.   Schválení rozpočtového opatření 
6.   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
7.   Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
8.   Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
9.   Projednání žádostí občanů 
10. Diskuze 
11. Závěr

                                                                           Za ZO Paceřice  starosta obce v. r.
Comments