Veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.12.2015

přidáno: 8. 12. 2015 1:21, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 21. 12. 2015 2:48 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 17. 12. 2015  od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice 

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Zpráva finančního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání a schválení rozpočtových opatření
6. Kontrola plnění rozpočtu v roce 2015
7. Projednání smlouvy o pronájmu pozemků společností Agro Sychrov a.s.
8. Projednání smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
9. Projednání a schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na rok 2016
10. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2016
11. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2019
12. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
13. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
14. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
15. Projednání žádostí občanů
16. Diskuze
17. Závěr
Za ZO Paceřice 
starosta obce v. r. 

Comments