Veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. 6. 2017

přidáno: 24. 5. 2017 7:40, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 5. 6. 2017 0:05 ]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 1. 6. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1.  Zahájení
2.  Zpráva finančního výboru
3.  Zpráva kontrolního výboru
4.  Zpráva kulturní a sociální komise
5.  Schválení rozpočtového opatření
6.  Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2016
7.  Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2016
8.  Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2016
9.  Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2017
11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2016
12. Úpravy obecně závazných vyhlášek a směrnic
13. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
14. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
15. Projednání žádostí občanů
16. Diskuze
17. Závěr

                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                                      starosta obce v. r.
Comments