Veřejné zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2016

přidáno: 6. 12. 2016 6:34, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 2. 1. 2017 1:40 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice  

se koná ve středu dne 14. 12. 2016 od 18:00 hodin 

v klubovně hasičské zbrojnice 

 Program:  

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2016
5. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2017
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2017
7. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2020
8. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
9. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
10. Projednání žádostí občanů
11. Diskuze
12. Závěr
                                                                                                                                                                        Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Comments