Veřejné zasedání zastupitelstva obce 14.11.2019

přidáno: 6. 11. 2019 7:35, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 20. 11. 2019 7:37 ]
Veřejné zasedání  
zastupitelstva obce Paceřice  
se koná ve  čtvrtek 
dne 14. 11. 2019 od 18:00 hodin  
v klubovně hasičské zbrojnice 

 Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání rozpočtového opatření
6. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
7. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2020
8. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2020
9. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2023
10. Projednání smlouvy o spolupráci o zajištění dopravní obslužnosti LK
11. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
12. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
13. Projednání smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
14. Projednání žádosti o finanční příspěvek Centra pro podporu rodiny a dítěte
15. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
16. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
17. Projednání žádostí občanů
18. Diskuze
19. Závěr

                                                                           Za ZO Paceřice
                                                                           starosta obce v. r.
Comments