Veřejné zasedání zastupitelstva obce 11.12.2014

přidáno: 3. 12. 2014 8:57, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 18. 12. 2014 7:30 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 11. 12. 2014 od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2014
6. Projednání smlouvy o pronájmu pozemků společností Agro Sychrov a.s.
7. Projednání smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2015
8. Projednání smlouvy se SčVK - Rekonstrukce vodovodu – Žďárek
9. Projednání smlouvy o spolupráci s Krajskou knihovnou v Liberci
10. Projednání věcného břemene – elektroměrové měření VO
11. Projednání a schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2015
12. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2015
13. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2018
14. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
15. Jmenování zástupce obce v Mas Achát
16. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
17. Projednání jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene
18. Projednání pojištění obce
19. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
20. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období, projednání záměrů
21. Projednání žádostí občanů
22. Diskuze
23. Závěr

Za ZO Paceřice 
starosta obce v. r. 
Vyvěšeno na ÚD: 3. 12. 2014
Comments