Veřejné jednání zastupitelstva obce - 30.1.2020

přidáno: 21. 1. 2020 6:00, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 3. 2. 2020 2:15 ]
Veřejné zasedání  
zastupitelstva obce Paceřice  
se koná ve  čtvrtek 
dne 30. 1. 2020 od 18:00 hodin  
v klubovně hasičské zbrojnice 

 Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání rozpočtového opatření
6. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
7. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
8. Projednání pasportu komunikací
9. Aktualizace obecně závazných vyhlášek 
      - o systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování odpadů
      - o místním poplatku ze psů
10. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
11. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
12. Projednání žádostí občanů
13. Diskuze
14. Závěr

Vyvěšeno na ÚD: 21. 1. 2020

                                                                           Za ZO Paceřice
                                                                           starosta obce v. r.
Comments