Katastrální úřad pro LB kraj - OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

přidáno: 20. 4. 2016 5:13, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 19. 9. 2016 5:50 uživatelem Obec Paceřice ]
Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu k nahlédnutí:

Obecní úřad - knihovna

30.5.2016 - 9 - 11 h.
10.6.2016 - 9 - 11 h.
Ċ
Obec Paceřice,
20. 4. 2016 5:13
Comments