Úřední deska‎ > ‎

Jednání zastupitelstva

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 6.12. 2018

přidáno: 27. 11. 2018 8:06, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 17. 12. 2018 9:02 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 6. 12. 2018  od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1.  Zahájení
2.  Zpráva finančního výboru
3.  Zpráva kontrolního výboru
4.  Zpráva kulturní a sociální komise
5.  Schválení rozpočtových opatření
6.  Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018
7.  Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2019
8.  Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2019
9.  Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2022
10. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
11. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
12. Projednání prodeje pozemku ve vlastnictví obce
13. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
14. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
15. Projednání žádostí občanů
16. Diskuze
17. Závěr

                                                                                                                                                                                      Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Zápis z ustavující jednání ZO 31.10.2018

přidáno: 8. 11. 2018 5:30, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 26. 11. 2018 7:50 ]


Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Paceřice - 31.10.2018 - 18 hod.

přidáno: 23. 10. 2018 0:51, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 2. 11. 2018 2:19 ]


ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 30.8.2018

přidáno: 10. 9. 2018 9:06, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 2. 11. 2018 2:28 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.8. 2018

přidáno: 21. 8. 2018 8:24, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 12. 9. 2018 5:19 ]Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice

se koná ve čtvrtek dne 30. 8. 2018 od 18:00 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice


Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí se SZP Sychrov, a.s.
7. Projednání veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s MÚ Turnov
8. Projednání problematiky hlukové zátěže v obci
9. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
10. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
11. Projednání žádostí občanů
12. Diskuze
13. Závěr


Za ZO Paceřice 
starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 5.6.2018

přidáno: 15. 6. 2018 5:13, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 31. 7. 2018 0:40 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 5.6. 2018

přidáno: 28. 5. 2018 9:15, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 22. 6. 2018 0:46 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná v úterý dne 5. 6. 2018

od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2017
7. Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2017
8. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2017
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018
11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2017
12. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
13. Projednání prodeje pozemků ve vlastnictví obce
14. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
15. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
16. Projednání žádostí občanů
17. Diskuze
18. Závěr

 

 

Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Jizera 24.4.2018

přidáno: 11. 5. 2018 0:13, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 22. 6. 2018 0:47 ]


ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 22.3.2018, rozpočtové opatření 2/2018

přidáno: 28. 3. 2018 5:06, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 9. 4. 2018 8:00 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22. 3. 2018

přidáno: 14. 3. 2018 7:54, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 6. 4. 2018 5:38 ]

Veřejné zasedání

zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 22. 3. 2018

od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice


Program: 

1. Zahájení
2. Projednání rozpočtového opatření
3. Projednání smluv souvisejících s realizací projektu DČOV
4. Projednání dopadů nařízení EU o ochraně osobních údajů - GDPR
5. Diskuze
6. Závěr

Za ZO Paceřice

                                                     starosta obce v. r. 

Vyvěšeno na ÚD: 14. 3. 2018

Sejmuto:

1-10 of 102