Úřední deska‎ > ‎

Jednání zastupitelstva

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 30.1.2020

přidáno: 10. 2. 2020 9:24, autor: Obec Paceřice


Veřejné jednání zastupitelstva obce - 30.1.2020

přidáno: 21. 1. 2020 6:00, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 3. 2. 2020 2:15 ]

Veřejné zasedání  
zastupitelstva obce Paceřice  
se koná ve  čtvrtek 
dne 30. 1. 2020 od 18:00 hodin  
v klubovně hasičské zbrojnice 

 Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání rozpočtového opatření
6. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
7. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
8. Projednání pasportu komunikací
9. Aktualizace obecně závazných vyhlášek 
      - o systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování odpadů
      - o místním poplatku ze psů
10. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
11. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
12. Projednání žádostí občanů
13. Diskuze
14. Závěr

Vyvěšeno na ÚD: 21. 1. 2020

                                                                           Za ZO Paceřice
                                                                           starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 14.11.2019

přidáno: 25. 11. 2019 7:01, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 21. 1. 2020 5:51 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 14.11.2019

přidáno: 6. 11. 2019 7:35, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 20. 11. 2019 7:37 ]

Veřejné zasedání  
zastupitelstva obce Paceřice  
se koná ve  čtvrtek 
dne 14. 11. 2019 od 18:00 hodin  
v klubovně hasičské zbrojnice 

 Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Projednání rozpočtového opatření
6. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
7. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2020
8. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2020
9. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2023
10. Projednání smlouvy o spolupráci o zajištění dopravní obslužnosti LK
11. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
12. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
13. Projednání smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
14. Projednání žádosti o finanční příspěvek Centra pro podporu rodiny a dítěte
15. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
16. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
17. Projednání žádostí občanů
18. Diskuze
19. Závěr

                                                                           Za ZO Paceřice
                                                                           starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 20.8.2019

přidáno: 30. 8. 2019 7:10, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 14. 10. 2019 5:20 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.8.2019

přidáno: 12. 8. 2019 5:50, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 13. 9. 2019 6:49 ]

Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Paceřice 
se koná v úterý
dne 20. 8. 2019 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program:

1.   Zahájení 
2.   Zpráva finančního výboru 
3.   Zpráva kontrolního výboru 
4.   Zpráva kulturní a sociální komise 
5.   Schválení rozpočtového opatření 
6.   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
7.   Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
8.   Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
9.   Projednání žádostí občanů 
10. Diskuze 
11. Závěr

                                                                           Za ZO Paceřice  starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 23.5.2019

přidáno: 31. 5. 2019 8:22, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 7. 2019 5:18 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23.5.2019

přidáno: 14. 5. 2019 6:03, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 7. 2019 5:19 ]

Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 23. 5. 2019 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2018
7. Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2018
8. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2018
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2018
12. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
13. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
14. Projednání žádostí občanů
15. Diskuze
16. Závěr

                                                                           Za ZO Paceřice  starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 28.2.2019

přidáno: 11. 3. 2019 7:44, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 7. 2019 5:27 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.2. 2019

přidáno: 20. 2. 2019 8:11, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 21. 3. 2019 8:26 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek

dne 28. 2. 2019  od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1.  Zahájení 
2.  Zpráva finančního výboru 
3.  Zpráva kontrolního výboru 
4.  Zpráva kulturní a sociální komise 
5.  Projednání rozpočtového opatření 
6.  Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018 
7.  Projednání darovací smlouvy s SVS a.s.
8.  Projednání mimořádné odměny starostovi obce  
9.  Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ 
10. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
11. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
12. Projednání žádostí občanů 
13. Diskuze 
14. Závěr

                                                                                                                                                                                     Za ZO Paceřice

                                               starosta obce v. r.

1-10 of 113