Úřední deska‎ > ‎

- Archiv 2014

USNESENÍ - elektronická dražba 10.12.2014 ve 12.30 hod., (VZP ČR x Pavel Čechlovský)

přidáno: 18. 11. 2014 0:48, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 30. 12. 2014 3:20 uživatelem Obec Paceřice ]


NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI K 30.9.2014

přidáno: 17. 10. 2014 4:33, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 13. 4. 2015 4:00 ]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

Výzva 
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 

   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně 
určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
   Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.czsekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Zveřejnění záměru prodeje pozemku

přidáno: 15. 10. 2014 5:32, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 30. 12. 2014 3:21 ]


Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2014

přidáno: 13. 10. 2014 0:54, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 12. 11. 2014 3:06 ]


Kompletní výsledky voleb naleznete na www.volby.cz
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

přidáno: 17. 9. 2014 4:31, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 10. 2014 4:59 ]


Vakcinace psů proti vzteklině

přidáno: 10. 9. 2014 0:26, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 10. 2014 4:59 ]


UPOZORNĚNÍ - Úplná uzavírka dne 6.9.2014 a 7.9.2014 vždy od 6 - 18 hod.

přidáno: 25. 8. 2014 3:49, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 15. 10. 2014 5:01 uživatelem Obec Paceřice ]

Sychrovská pouť

Úplná uzavírka bude provedena:
Na silnici III/2791 v úseku od křižovatky se silnicí III/2797 v Paceřicích - Huse po křižovatku se silnicí III/27710 v Radimovicích.

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

přidáno: 25. 8. 2014 3:39, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 15. 10. 2014 5:02 uživatelem Obec Paceřice ]


Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

přidáno: 25. 8. 2014 0:38, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 10. 2014 5:03 ]

V neděli 5. října 2014 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude uskutečněn:

Na Huse u autobusové zastávky:         ve 12.50 - 13.00 hod.

V Paceřicích na návsi:                        ve 13.05 - 13.15 hod.

Informace pro veřejnost - ÚZSVM

přidáno: 30. 7. 2014 0:37, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 15. 10. 2014 7:48 uživatelem Obec Paceřice ]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI K 30.6.2014

1-10 of 28