Úřední deska‎ > ‎- Archiv 2013‎ > ‎

Projekt SZP Sychrov a.s. - oznámení

přidáno: 25. 5. 2012 0:12, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 30. 12. 2014 3:29 ]
Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat Sychrov“
Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. dv. 1223 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (tel: 485 226 391, Ing. Čech) a na Obci Čtveřín (tel: 485 146 118). S dokumentem se lze seznámit na http://www.cenia.cz/eia kód záměru LBK488 a na http://www.kraj-lbc.cz.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce krajského úřadu. Tato informace byla zveřejněna 22. května 2012.
Ċ
Obec Paceřice,
25. 5. 2012 0:12
Comments