Úřední deska‎ > ‎- Archiv 2013‎ > ‎

Prodej nemovitého majetku - zveřejnění záměru

přidáno: 6. 5. 2013 2:16, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 19. 6. 2013 6:28 ]

Obec Paceřice, Paceřice č.p.100, IČ: 00671967 v souladu s ustanovením §39 odst.1 zákona číslo 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších změn 

zveřejňuje

záměr prodat tento nemovitý majetek:

stavební a pozemkové parcely:

 • 1/ st. 156/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216m²
 • 2/ st. 177 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1340m²
 • 3/ st. 178/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3m²
 • 4/ st. 248/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28m²
 • 5/ 518/25 - ostatní plocha o výměře 61m²
 • 6/ 518/26 - ostatní plocha o výměře 326m²
 • 7/ 521/14 - ostatní plocha o výměře 317m²
 • 8/ 521/15 - ostatní plocha o výměře 1064m²
 • 9/ 525/2 - ostatní plocha o výměře 2949m²
 • 10/ 531/13 - ostatní plocha o výměře 32m²
 • 11/ 531/14 - ostatní plocha o výměře 35m²

nacházející se  v k.ú. 761 681 – Paceřice, které jsou ve vlastnictví obce Paceřice, zapsané na listu vlastnictví č. 1 u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec.

Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky na Obecním úřadě Paceřice č.p.100, 463 44 Sychrov  od dne vyvěšení do sejmutí dne 27.5. 2013.

Příloha: Katastrální mapa s vyznačením předmětných nemovitostí

Ċ
Obec Paceřice,
6. 5. 2013 2:16
Comments