Úřední deska‎ > ‎- Archiv 2013‎ > ‎

Diakonie Broumov - MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI

přidáno: 6. 6. 2013 0:03, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 19. 6. 2013 6:27 uživatelem Obec Paceřice ]

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

 Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE 

MIMOŘÁDNOU  S B Í R K U  Na  pomoc oblastem postižených povodněmi

 

 

Ø     Jakékoliv ošacení (dámské, pánské, dětské)

Ø     Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

Ø     Přikrývky, polštáře a deky

Ø     Obuv (veškerou nepoškozenou)

Ø     Spodní prádlo, ponožky

Ø     Darujete-li i jiné věci, velmi rádi je odvezeme!


Sbírka se uskuteční:

  

dne:   sobota 8. června 2013

čas:  10:00 – 14:00h. – Hasičská zbrojnice v Paceřicích

        10:00 – 12:00h. – zajištěn v obci svoz pracovníkem OÚ

 

Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic,

aby se nepoškodily transportem


Finanční dary můžete zasílat na účet Diakonie Broumov 1302698349/0800 nebo 38739-601/0100 s variabilním symbolem 999 . Na našich webových stránkách si můžete ověřit příjem vašeho daru i jejich následné rozdělení. (Tak jako to bylo i v minulých letech, kdy jsme rozdělili došlé finanční dary - viz naše www.diakoniebroumov.org)

Děkujeme za Vaši pomoc.

Comments