Úřady a instituce

Název úřadu

Adresa

Telefon, Fax

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

485 226 111
485 226 444

Městský úřad Turnov

Ant. Dvořáka 335
511 22 Turnov

481 366 111
481 366 112

Úřad práce v Liberci

Dr. Horákové 23
460 31 Liberec

485 236 111
485 101 183

Katastrální úřad v Liberci

Rumjancevova 10
460 65 Liberec

485 105 566
485 105 568

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje

Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

485 104 818
485 109 150

Územní středisko záchranné služby Liberec

Husova 976/37
460 63 Liberec 1

485 312 321
485 101 089

Zdravotní záchranná služba
Turnov

28. října 1000
511 16 Turnov

481 319 211
481 319 222

Nemocnice Liberec

Husova 10
460 63 Liberec 1

485 311 111
485 101 119

Český červený kříž
obl. spolek Liberec

Rumunská 14/6
460 01 Liberec 1

485 101 091
485 101 091

Okresní správa sociálního zabezpečení
Liberec

Frýdlantská 1399/20
460 31 Liberec 1

485 236 111
485 104 655

Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3
460 72 Liberec

485 238 111
485 238 629

Krajské státní zastupitelství
pobočka Liberec

Pelhřimovská 541/16
460 79 Liberec

485 248 611
485 238 629

Okresní státní zastupitelství
v Liberci

U Soudu 345/1
460 58 Liberec

485 238 511
485 101 241

Česká inspekce životního prostředí

tř. 1.máje 858/26
460 01 Liberec 1

485 340 700
485 340 712

Nejvyšší kontrolní úřad
Územní pracoviště v Liberci

třída 1. máje 97
460 01 Liberec

585 103 658
485 106 939

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pracoviště Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec

485 244 422
485 100 023

Pozemkový úřad Liberec

U Nisy 6a
460 57 Liberec

485 246 341
485 246 343

Pozemkový fond ČR pracoviště Liberec

U Nisy 6a
460 57 Liberec

485 246 300
485 246 380

Okresní veterinární správa Inspektorát Liberec

Ostašovská 521
460 11 Liberec 11

485 246 691
 

Český statistický úřad

Nám. dr E. Beneše 26
460 01 Liberec 1

485 244 325
485 113 174

Obvodní báňský úřad

tř.1.máje 858/26
P.O. BOX 16
460 01 Liberec

485 340 928
485 340 933

Okresní hospodářská komora

Rumunská 655/9
460 01 Liberec 1

485 100 148
485 100 767

Krajská hygienická stanice v Liberci

Husova 64
460 31 Liberec 1

485 253 111
485 105 864

Další informace můžete najít také na Portálu veřejné správy ČR (portal.gov.cz)