Program obnovy vesnice

přidáno: 19. 2. 2011 11:38, autor: Obec Paceřice
Program je zpracován v souladu s urbanistickou studií obce a úpravami pozemkového úřadu. Vytyčuje hlavní úkoly vyplývající z návrhové části, konkretizuje akce ke zvelebení, zkrášlení a rozšíření obce, zvýšení její přitažlivosti a zajímavosti nejen pro turisty, ale především k lepšímu uspokojení potřeb místních obyvatel a jejich aktivního zapojení do realizace předložených akcí. Připomínky vítány. ( původně vydáno 20.4.2007 )
Ċ
Obec Paceřice,
19. 2. 2011 11:40