Dokumenty do 2007

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Mapa území obce Paceřice

přidáno: 19. 2. 2011 11:59, autor: Obec Paceřice

( původně vydáno 20.12.2007 )

Návrh územního plánu obce Paceřice

přidáno: 19. 2. 2011 11:57, autor: Obec Paceřice

Textová část - odůvodnění. ( původně vydáno 20.12.2007 )

Návrh územního plánu obce Paceřice.

přidáno: 19. 2. 2011 11:51, autor: Obec Paceřice

Textová část.  ( původně vydáno 20.12.2007 )

Návrh územního plánu obce

přidáno: 19. 2. 2011 11:49, autor: Obec Paceřice

Základní členění ( původně vydáno 24.9.2007 )

Návrh územního plánu obce

přidáno: 19. 2. 2011 11:48, autor: Obec Paceřice

Zábor zemědělské půdy ( původně vydáno 24.9.2007 )

Návrh územního plánu obce

přidáno: 19. 2. 2011 11:45, autor: Obec Paceřice

Veřejně prospěšné stavby ( původně vydáno 24.9.2007 )

Návrh územního plánu obce

přidáno: 19. 2. 2011 11:44, autor: Obec Paceřice

Veřejná infrastruktura ( původně vydáno 24.9.2007 )

Návrh územního plánu obce

přidáno: 19. 2. 2011 11:42, autor: Obec Paceřice

Koordinační výkres ( původně vydáno 24.9.2007 )

Návrh územního plánu obce

přidáno: 19. 2. 2011 11:40, autor: Obec Paceřice

Hlavní výkres. ( původně vydáno 24.9.2007 )

Program obnovy vesnice

přidáno: 19. 2. 2011 11:38, autor: Obec Paceřice

Program je zpracován v souladu s urbanistickou studií obce a úpravami pozemkového úřadu. Vytyčuje hlavní úkoly vyplývající z návrhové části, konkretizuje akce ke zvelebení, zkrášlení a rozšíření obce, zvýšení její přitažlivosti a zajímavosti nejen pro turisty, ale především k lepšímu uspokojení potřeb místních obyvatel a jejich aktivního zapojení do realizace předložených akcí. Připomínky vítány. ( původně vydáno 20.4.2007 )

1-10 of 11