Hospodaření obce

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019, Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého výhledu do roku 2023

přidáno: 29. 10. 2019 13:00, autor: Obec Paceřice   [ Aktualizováno 25. 11. 2019 1:16 uživatelem Obecní úřad ]


Rozpočtové opatření 2/2019

přidáno: 5. 6. 2019 7:07, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 15. 7. 2019 5:14 uživatelem Obec Paceřice ]

Schválené na veřejném zasedání ZO č. 2/2019 dne 23.5.2019

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 - závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, Protokol o provedení veřejnosprávní kontrole MŠ Paceřice za rok 2017

přidáno: 14. 5. 2018 7:16, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 22. 6. 2018 0:51 uživatelem Obec Paceřice ]

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Rozpočet MŠ Paceřice na rok 2018

přidáno: 20. 12. 2017 4:05, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 3. 1. 2018 3:29 uživatelem Obec Paceřice ]


Návrh rozpočtu 2018, očekávané plnění rozpočtu 2017 - Informace dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb.

přidáno: 9. 11. 2017 3:06, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 3. 1. 2018 3:30 uživatelem Obec Paceřice ]


Návrh rozpočtu obce na rok 2018, rozpočtový výhled do roku 2021

přidáno: 1. 11. 2017 9:28, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 3. 1. 2018 3:31 ]


1-10 of 61