JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA OBCE PACEŘICE

přidáno: 19. 2. 2011 11:17, autor: Obec Paceřice
( původně vydáno 19.3.2001 )
Ċ
Obec Paceřice,
19. 2. 2011 11:18