Rodáci 2007

přidáno: 18. 4. 2011 12:03, autor: Obec Paceřice
Původně přidáno 14.4.2008, autor Administrátor
 
Další, již tradiční setkání rodáků a přátel,  proběhlo v sobotu dne 8. září. Počasí nám tentokráte mnoho nepřálo, přesto program, který pro nás připravil taneční kroužek mažoretek  z Turnova, si zasloužil ocenění všech přítomných. Ti potom obdrželi jako pozornost skupinové barevné fotografie z  minulých ročníků. Letos měli účastníci též  možnost seznámit se v mateřské škole s dílem ak. malířky Zuzany Kadlecové, která vystavovala své moderní obrazy ztvárňující ženu v neobvyklých situacích na semináři Domácnost -  pevný základ rodinyDalší  událostí bylo udělení čestného občanství panu Ing. Josefu Havlíčkovi CSc., za jeho přínos k prezentaci obce vydáním dvou publikací o historii obce, domů a jejich obyvatelích. Toto ocenění mu bylo uděleno k letošnímu významnému životnímu jubileu.
      O zábavu se postarala živá hudba pana Petra Voslaře z Liberce. Letos též poprvé se akce konala za finanční podpory Libereckého kraje. Poděkování patří též organizátorům, členům SDH a občanského sdružení Slety a Rozlety.