Aktualizace kalendáře akcí občanského sdružení

přidáno: 18. 4. 2011 11:13, autor: Michal Rajnoch
Původně přidáno 8.3.2006, autor Jan Lamač
 

Na své pravidelné schůzce dne 7. března, byla projednána aktualizace a organizační zajištění připravovaných akcí. Některé akce mají již stanoven pevný termín, poznamenejte si jej do kalendáře. Je možné že ještě koncem března se pro velký zájem uskuteční ještě jeden zájezd do divadla, tentokráte do Mladé Boleslavi

Aktualizovaný kalendář akcí

 

 

 

Březen  31., 18:00 hod.  Beseda o historii gruntů v Paceřicích – 

                       Ing.  Havlíček  CSc.

 

 

Duben 29., Hasičská soutěž v Sedlejovicích

 

              30.,  Pálení čarodějnic

 

 

Květen 6.-7.,   Zájezd do vinného sklípku na Moravě  s návštěvou

 

                      Moravského krasu, Lednice a Telče                      

 

                      Dětský  den  Memoriál

 

 

Červen 10., Návštěva hasičského muzea v Chrastavě

 

               17., Hasičská soutěž v Radostíně

 

 

Červenec    „Hawajský večer“ (v době Svijanských slavností)

 

  rodinné soutěže, opékání prasete -  Petr Primásek, DJ Nejedlo 

 

 

 

Srpen           Rozloučení s prázdninami  (hasičská akce)

 

 

Září 9.,              Sraz rodáků       

 

 

 Říjen           Výlet do Prahy

 

 

Listopad    

 

 

Prosinec      Vánoční večírek      (hasičská akce)

 

                          Silvestr                   (hasičská akce)