Mateřská škola se představuje.

přidáno: 8. 2. 2011 2:38, autor: Michal Rajnoch   [ Aktualizováno 8. 2. 2011 2:47 uživatelem Obec Paceřice ]
Původně přidáno 27.2.2006, autor: Jan Pavelka
 
Již řadu let provozuje náš Obecní úřad v Paceřicích mateřskou školu. A tak si myslím, že trochu informací neuškodí.

Proto jsem požádal osobu nejpovolanější, paní ředitelku, o napsání krátkého článku charakterizující mateřskou školu.

Zde je.

Jednotřídní mateřská škola v Paceřicích je provozována v bývalé budově školy, která pochází ze začátku minulého století. Její prostory odpovídají této době. Jsou vzdušné, vysoké. Pracují zde čtyři zaměstnanci. Ředitelkou školy je Marcela Křivancová, učitelkou Radka Duchková. Obě kvalifikované pro učitelství MŠ.

Je to malá škola rodinného typu. Atmosféra v mnohém napodobuje rodinný život, ale s vědomím, že rodina a škola jsou dvě rozdílné instituce, které se musí učit spolu komunikovat. Škola obohacuje rodinný život svými odlištnostmi a tak přispívá k přípravě dětí na život, což je obecný cíl všech mateřských škol.

Chceme dětem poskytnout v rámci přirozeného soužití dospělých a dětí, posíleného partnerstvím všech zúčastněných, dostatek času, pohody a příležitostí pro zrání jejich dosud křehké a tvořící se osobnosti za pomoci citlivé výchovy.To vše v souladu s materiálními podmínkami školy a možnostmi a schopnostmi pedagogů.

Škola má vlastní výchovně-vzdělávací program zakládající se právě na rodině a vedle toho na přírodě. Program vychází i z podmínek a zvláštností venkovského života. Věnujeme se svátkům, místním událostem, oslavám a tradicím. Program neopomíjí věkové zvláštnosti předškolních dětí a proto hra a pohyb prostupují celým dnem. Kromě několika pevných bodů je odstraněn denní režim. A tak je ponecháno co nejvíce prostoru pro tvořivou činnost dětí a učitelek.

Vztahu učitelky k dětem věnuje program zvláštní pozornost. Ten vytváří na základě rovnosti a partnerství obou. Sociální klima čerpá ze vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi zúčastněnými. Kvalitu vztahu posuzujeme stejně jako kvalitu vztahů mezi dospělými.

Mimo jiné se program věnuje ekologické výchově, výchově ke zdravému životnímu stylu, rodinné a sexuální výchově a dalším.

Metody práce jsou poněkud netradiční. Základ tvoří především pozitivní hodnocení dítěte a jeho výkonu, poskytnutí dostatečného času a právo na výběr a svobodu v mantinelech určených danými pravidly.

Po materiální stránce je škola poměrně dobře zajištěná. Letos se rekonstruuje kuchyň. Zahrada je vybavena velmi vkusně dřevěnými konstrukcemi, altánky a velkým pískovištěm.

S výše uvedeným textovým materiálem mi paní ředitelka zapůjčila pět alb plných fotografií. Snažil jsem se z této veliké kupy fotografií vybrat ty, které nejvíce hovoří o činnosti naší mateřské školy. Snad se mi to podařilo.
 
Ukázky z FOTOGALERIE ( zobrazit celou fotogalerii )