Mateřská škola informuje

přidáno: 8. 2. 2011 2:36, autor: Michal Rajnoch   [ Aktualizováno 8. 2. 2011 2:47 uživatelem Obec Paceřice ]
Původně přidáno 9.2.2006, autor: Administrátor
 
Budova MŠ pochází z počátku minulého století. Původně obecná škola byla v roce 1974 adaptována na mateřskou školu. Mateřská škola Paceřice byla dříve dvojtřídní, dnes funguje jako jednotřídka se dvěma učitelkami – ředitelkou Marcelou Křivancovou a učitelkou Bc. Ivanou Nožičkovou, která má vysokoškolské vzdělání  v oboru speciální pedagogiky. Budova má novou omítku, okna, krytinu, hromosvody, opravenou kůlnu a v roce 2005 přebudovanou kuchyň podle nových předpisů EU.

Mateřská škola je otevřena ráno od 6,45 hod. do 16.00 hod. odpoledne. O letních prázdninách bývá škola uzavřena na 7 týdnů.

K provozu slouží dvě třídy. Jedna je hernou a druhá ložnicí. V patře jsou rovněž toaletní zařízení, která jsou nově opravena.  Škola je vytápěna elektrickou energií.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Má dřevěná zařízení (most, altánky, pískoviště, amfiteátr,….), která jsou rovněž nově opravena.

Vnitřní vybavení, zčásti nové, zdravotně, hygienicky i fyzicky odpovídá dětskému věku. Hračky, pomůcky a materiály jsou umístěny tak, aby byly volně přístupné dětem, takže  se děti mohou samostatně obsluhovat. Děti se se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě školy.

Vždy k začátku školního roku je zapisováno maximálně 28 dětí. Škola má udělenou výjimku zvýšeného počtu dětí ve třídě.

Naši představu po výchovné stránce naplňuje mateřská škola, která by se co nejvíce blížila rodině a v mnohém by napodobovala rodinný život, který by současně obohacovala svými odlišnostmi a  přispěla tak k přípravě dětí na život.

Chceme dětem poskytnout v rámci přirozeného soužití dospělých a dětí, posíleného partnerstvím všech zúčastněných, dostatek času, pohody a příležitostí pro zrání jejich dosud křehké a tvořící se osobnosti za pomoci citlivé a přirozené výchovy - to vše v souladu s materiálními podmínkami školy a možnostmi a schopnostmi pedagogů. Inspiraci bereme z přírody, rodiny a okolí školy.

Během školního roku pořádáme pěší výlety do okolí (např.  zámek Sychrov a jeho park, k říčce Mohelce), ale i náročnější celodenní autobusové výlety (např. Třebechovice pod Orebem s nádhernými betlémy). Jezdíme s dětmi do divadel jak do Turnova, tak i do Naivního divadla do Liberce.

Součástí života v mateřské škole jsou i slavnosti a besídky k různým výročím a svátkům (např.Andělská škola, Vánoční spirála, Jízda králů, divadelní hra Kašpárek v pekle). Celoročně, dle zájmu, organizujeme pro rodiče přednášky k problematice předškolního věku. Škola poskytuje pravidelnou logopedickou péči formou poradny.

Na jaro připravujeme „Velikonoční dílnu“, kde rodiče, společně s dětmi, si budou moci zhotovit velikonoční dárky.
Pro nový školní rok probíhá zápis do mateřské školy vždy v únoru. Na nové děti se už těšíme.

Marcela Křivancová
ředitelka mateřské školy