Jednání zastupitelstva

Vlastní znění dokumentů je umístěno v příloze jednotlivých položek

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23. 11. 2017

přidáno: 15. 11. 2017 1:40, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 2. 1. 2018 23:13 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 23. 11. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1.   Zahájení
2.   Zpráva finančního výboru
3.   Zpráva kontrolního výboru
4.   Zpráva kulturní a sociální komise
5.   Schválení rozpočtového opatření
6.   Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2017
7.   Projednání žádostí SDH Paceřice o poskytnutí dotace
8.   Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
9.   Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2018
10. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2018
11. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2021
12. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
13. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
14. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
15. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
16. Projednání žádostí občanů
17. Diskuze
18. Závěr

                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                                starosta obce v. r.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 8. 2017

přidáno: 14. 8. 2017 23:55, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 4. 9. 2017 0:30 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 24. 8. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1.   Zahájení
2.   Zpráva finančního výboru 
3.   Zpráva kontrolního výboru 
4.   Zpráva kulturní a sociální komise 
5.   Schválení rozpočtového opatření 
6.   Projednání veřejné zakázky „Komplexní nakládání s odpady“  
7.   Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
8.   Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
9.   Projednání žádostí občanů 
10. Diskuze 
11. Závěr

                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                                starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 1.6.2017

přidáno: 9. 6. 2017 3:59, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 14. 8. 2017 6:37 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. 6. 2017

přidáno: 24. 5. 2017 7:40, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 5. 6. 2017 0:05 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 1. 6. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

Program:

1.  Zahájení
2.  Zpráva finančního výboru
3.  Zpráva kontrolního výboru
4.  Zpráva kulturní a sociální komise
5.  Schválení rozpočtového opatření
6.  Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2016
7.  Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2016
8.  Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2016
9.  Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
10. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2017
11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2016
12. Úpravy obecně závazných vyhlášek a směrnic
13. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
14. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
15. Projednání žádostí občanů
16. Diskuze
17. Závěr

                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                                      starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 9.3.2017

přidáno: 21. 3. 2017 1:56, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 26. 4. 2017 1:09 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 9. 3. 2017

přidáno: 1. 3. 2017 11:00, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 20. 3. 2017 5:14 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 
se koná ve čtvrtek 
dne 9. 3. 2017 od 18:00 hodin 
v klubovně hasičské zbrojnice

 Program:

 1.  Zahájení 
 2.  Zpráva finančního výboru 
 3.  Zpráva kontrolního výboru 
 4.  Zpráva kulturní a sociální komise 
 5.  Schválení rozpočtového opatření  
 6.  Informace o závěru přezkumu hospodaření obce 
 7.  Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů 
 8.  Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 
 9.  Projednání žádostí občanů 
 10.  Diskuze 
 11.  Závěr 
                                                                                                Za ZO Paceřice 
                                                                               starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 14.12.2016

přidáno: 2. 1. 2017 1:36, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 25. 1. 2017 5:13 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2016

přidáno: 6. 12. 2016 6:34, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 2. 1. 2017 1:40 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice  

se koná ve středu dne 14. 12. 2016 od 18:00 hodin 

v klubovně hasičské zbrojnice 

 Program:  

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2016
5. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2017
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2017
7. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2020
8. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
9. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
10. Projednání žádostí občanů
11. Diskuze
12. Závěr
                                                                                                                                                                        Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

ZÁPIS z veřejného zasedání ZO 24.11.2016

přidáno: 6. 12. 2016 4:35, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 2. 1. 2017 1:38 ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 11. 2016

přidáno: 16. 11. 2016 2:08, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 25. 1. 2017 5:20 ]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Paceřice 

se koná ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 od 18:00 hodin

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2016
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – Rekuper s.r.o.
7. Projednání smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017-2019
8. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
9. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
10. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
11. Projednání žádostí občanů
12. Diskuze
13. Závěr 
                                                                                                                                                                        Za ZO Paceřice

                                                starosta obce v. r.

1-10 of 88