Mapa, informace o obci

Mapa Google


Statistické informace

Informace vychází z údajů uveřejněných v brožuře "Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001" zpracovaný Českým statistickým úřadem, územní zastoupení Liberec ze dne 16.7.2001 a informací. Aktualizováno k 31.12.2005.

Počet obyvatel v kraji, okrese a obcích k 1.3.2001:
Paceřice:
Obyvatelstvo celkem 274
V tom s pobytem trvalým 272
V tom s pobytem dlouhodobým 2
Osoby dočasně přítomné 14
Osoby s krátkodobým pobytem 1

Obyvatelstvo podle věku v kraji, okrese a obcích k 1.3.2001:
Paceřice:
Obyvatelstvo celkem 274
V tom ve věku 0 - 14 let 39
V tom ve věku 15 - 59 let muži 94
V tom ve věku 15 - 59 let ženy 87
V tom ve věku 60 a více muži 29
V tom ve věku 60 a více muži 25

Domovní a bytový fond v kraji, okrese a obcích k 1.3.2001:
Domy úhrnem 129
V tom trvale obydlené celkem 81
Z toho rodinné domy 78
Byty celkem 163

Počet obyvatel v obci k 31.12.2003:
Obyvatelů celkem 259
Z toho mužů 131
Z toho žen 128

Paceřice:

Obyvatelů celkem 147
Z toho mužů 71
Z toho žen 76

Husa:

Obyvatelů celkem 112
Z toho mužů 60
Z toho žen 52

Počet obyvatel v obci k 31.12.2004:
Obyvatelů celkem 264
Z toho mužů 132
Z toho žen 132

Paceřice:
Obyvatelů celkem 149
Z toho mužů 71
Z toho žen 78

Husa:
Obyvatelů celkem 115
Z toho mužů 61
Z toho žen 54


Počet obyvatel v obci k 31.12.2005:

Obyvatelů celkem 264
Z toho mužů 131
Z toho žen 133

Paceřice:
Obyvatelů celkem 149
Z toho mužů 71
Z toho žen 78

Husa:
Obyvatelů celkem 115
Z toho mužů 60
Z toho žen 55

Strom života - tabulka:

Věk
Paceřice
Husa
muži
ženy
muži
ženy
0
0
4
1
2
5
7
1
2
1
10
2
4
4
4
15
2
3
5
6
20
5
4
4
3
25
5
4
2
3
30
4
7
6
1
35
5
2
2
5
40
5
3
4
4
45
3
4
2
3
50
6
5
7
7
55
6
11
7
7
60
6
9
5
3
65
5
4
6
2
70
5
3
1
2
75
2
6
0
1
80
2
3
1
1
85
1
0
1
0
90
0
1
0
0

Průměrný věk v části obce Paceřice:

Průměrný věk: 45,8 roku

muži: 44,3 roku
ženy: 47,2 roku

Průměrný věk v části obce Husa:

Průměrný věk: 41,5 roku

muži: 42,4 roku
ženy: 40,5 roku