Co mám dělat když...

       pondělí   8,00 – 12,00 hod a 13,00 – 17,00 hod.
       středa    8,00 – 12,00 hod a 13,00 – 17,00 hod.
 • Evidence obyvatel – přihlášení občanů ( poplatek 50,- Kč za občana od 15 let )
 • Ověřování podpisů - k ověření je třeba platný občanský průkaz. Ověření jednoho podpisu 30,- Kč
 • Ověřování listin  - ověření jedné strany listiny 30,- Kč.
 • Služby CzechPoint

Výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč / první strana, 50,- Kč každá další strana

Výpis z centrálního registru řidičů

  30,- Kč / výpis

Výpis z obchodního rejstříku

 100,- Kč / první strana, 50,- Kč každá další strana

Výpis ze živnostenského rejstříku

 100,- Kč / první strana, 50,- Kč každá další strana

Výpis z rejstříku trestů


 100,- Kč / první strana, 50,- Kč každá další strana


 • Nejde elektřina!!!
  Chci nahlásit poruchu

  Kontaktujte nás jednoduše na naší bezplatné lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poruchy ohrožující život nebo zdraví hlašte neprodleně!

  Pokud je to možné, zjistěte před nahlášením poruchy, zda se přerušení dodávky elektřiny týká více odběratelů (sousední byt, sousední objekt). V případě, že se porucha týká pouze vašeho odběrného místa, zkontrolujte prosím nejprve stav hlavního jističe před elektroměrem a také podružné jističe v nemovitosti, protože poruchy způsobené závadou na zařízení ve vašem vlastnictví (jističe, vnitřní elektroinstalace) odstraňují na vaše náklady odborné firmy.

  S ověřením pravděpodobné příčiny poruchy vám ochotně pomohou naši operátoři na lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  Pro nahlášení poruchy si prosím připravte:

  • Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, název firmy)
  • Adresu odběrného místa nebo bližší popis místa poruchy
  • • Kontaktní telefon
  • Informace o charakteru poruchy (zda se jedná o ohrožení zdraví, života nebo škody na majetku většího rozsahu)
  • Popis poruchy (nenačítá elektroměr, nespíná HDO, bez dodávky elektřiny, kolísání napětí)