Rozhodnutí o udělení praporu a znaku obce

přidáno: 4. 2. 2011 5:52, autor: Michal Rajnoch   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 11:33 uživatelem Obec Paceřice ]
Původně přidáno 17.1.2006, autor Jan Pavelka
 
Na internetových stránkách obce byly zveřejněny tři návrhy znaku a praporu obce Paceřice. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 14. března 2005 vybralo a schválilo návrh "Heraldického znaku č. 2" dle předložené nabídky (viz zápis č. 30 ze schůze OZ Paceřice 14.3.2005). Při svém rozhodování přihlíželi zastupitelé k výsledku ankety. V anketě ke dni schvalování dostal také nejvíc hlasů návrh č. 2. Nyní požádala Obec Paceřice o schválení znaku a praporu nadřízené orgány.

Tak tento článek, který byl 10.6.2005 uveřejněn na našich www stránkách, je již historií.

16. září 2005 byl starosta obce v Poslanecké sněmovně převzít z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka rozhodnutí o udělení znaku a praporu naší obci.

Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, Rozhodnutím č. 55 ze dne 31. května 2005 podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednání řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů udělil obci Paceřice znak a vlajku. 

Zdůvodnění k návrhu znaku a praporu obce Paceřice
(o. Liberec).

Obec Paceřice se nachází při komunikaci Praha – Liberec nedaleko Turnova, při odbočce na Sychrov. V předhusitském období náležela cisterciánskému klášteru v Hradišti nad Jizerou, trvaleji je připomínána od r. 1543. Tehdy byla součástí skalského panství Jana z Vartemberka, který toho roku zemřel. Při dělení vartemberského dědictví v r. 1613 obdržel Paceřice Jan Jiří z Vartemberka  na Rohozci a Skalách. Později byla připojena ke svijanskému panství Valdštejnů. To v roce 1820 koupil kníže Karel Alain Rohan a spojil je s panstvím sychrovským. Společenské dění na sychrovském zámku značně ovlivňovalo dění v obci, v níž  působili proslulí rohanovští řezbáři Petr Bušek a synové. Dnes jsou Paceřice spojeny s osadou Husa (dříve Divoká husa podle zájezdní hospody při formanské cestě), místními částí jsou Studnice, Kozice a Stádlo. K pozoruhodnostem Paceřic dnes patří památné lípy a značný počet dochovaných staveb lidového charakteru.
Jak již z uvedených informací vyplývá, nejvíce nosným znamením, které se pro tvorbu paceřických obecních symbolů dalo využít, je figura husy, ve spojení s motivem vozového kola příhodně vystihující původ jména integrované osady Husa. Proto se husa i vozové kolo staly hlavními figurami, uplatněnými v návrzích obecního znaku. Historická i když nedlouhá sounáležitost Paceřic se sychrovským zámkem a jeho knížecími majiteli je prezentována využitím hermelínu a dalších tinktur, převzatých z erbu knížat z Rohanu (červená a zlatá).
Doplňující lipové listy připomínají památné stromy ve vsi, přičemž jejich počet symbolizuje kromě samotných Paceřic a Husy ještě Studnici, Kozice a Stádlo. Základní zelená barva evokuje v obecné rovině zemedělský charakter obce. Z předkládaných návrhů znaku vychází i upravené návrhy praporu obce, vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.
Miroslav J.V.Pavlů, heraldik.

Znak obce

 

Prapor obce

 

Udělení znaku

Starosta obce přebírá udělení.

 

Comments