Plynofikace Husa

přidáno: 4. 2. 2011 5:38, autor: Michal Rajnoch   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 11:25 uživatelem Obec Paceřice ]
Původně přidáno dne 06.06.2005, autor: Administrátor
 
Jak jste již byli informováni na veřejné schůzi zastupitelstva byla na provedení projektu plynofikace Husy vybrána firma Inpos - projekt s.r.o. se sídlem Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3.

Dne 6.6.2005 byla s touto firmou podepsána smlouva o dílo - evidenční číslo smlouvy objednavatele - 1/6/05, evidenční číslo smlouvy zhotovitele - 05-46P, uzavřena dle §536 až 565 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

Předmětem této smlouvy je komplexní zajištění a provedení projektových prací a inženýrské činnosti na stavbu: "Plynofikace Obce Paceřice, místní části Husy" v následujícím rozsahu a členění:
- dokumentace pro územní řízení,
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí,
- dokumentace pro stavební řízení,
- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.

Termíny plnění smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět díla v následujících závazných termínech:
" projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí do 30.09.2005
" inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí do 31.12.2005
" projektová dokumentace pro vydání stavebního řízení do 15.01.2006
" inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení do 31.03.2006

Cena díla (maximálně přípustná) ………….250.000,- Kč (s DPH)

Smlouvu podepsali:
Za objednavatele - Ing. Jan Lamač - starosta obce
Za zhotovitele - Ing. Libor Braun - jednatel společnosti
Ing. Tomáš Lufinka - jednatel společnosti.

Comments