Paceřák - únorové vydání zpravodaje

přidáno: 15. 3. 2011 1:27, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 3. 2011 1:37 ]
Původně přidáno 25.02.2007, autor administrátor
 
Aktuality a nové informace - internetová verze zpravodaje Obecního úřadu Paceřice

Úvodník:

    Vážení spoluobčané,
letošní rok 2007 nezadržitelně kvapí a ukrajuje nám z času nejen našeho bytí, ale především času k naplnění našich předsevzetí, plánů, záměrů , ale i představ a snů. A že jich všichni nemáme málo o tom jsem přesvědčen. Informace se na nás valí ze všech stran a často si nejsme jisti, že to, co jsme začli, nemohlo počkat a mělo se  dát přednost něčemu jinému. Já jsem přesvědčen, že je třeba se pustit do největšího sousta i když v cestě stojí až příliš mnoho překážek a otazníků. Malé problémy sa dají řešit v souběhu a snad ještě platí různá moudra, pořekadla a citáty, kterými se Vás v každém našem čísle snažíme obtěžovat. „Odvážnému štěstí přeje“, nebo „štěstí přeje připraveným“. Na to spoléhám, když denně řešíme úskalí našeho největšího projektu. Jistě již víte, o čem je řeč a co mám na mysli. Zkratka BPS (bioplynová stanice) určitě nebude chybět v žádném čísle našeho zpravodaje, ale přesto bychom dali rádi prostor Vám všem, kdo máte co říci ať k současným nebo již k historickým tématům. Napište nám, svěřte se, netrpělivě očekáváme Vaši odezvu.

 Ing. Jan Lamač, starosta obce


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Jak mám vědět co jsem řekl, když jsem na to neslyšel odpověď “ (Norbert Wiener) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paceřská obecní s. r. o. informuje.

 Krátce po komunálních volbách jsem Vás já, jako starosta obce Paceřice a zároveň představitel občanského sdružení „Slety a Rozlety“ a založené společnosti Paceřická obecní s.r.o. oslovil dopisem.
    Důvodem mého tehdejšího psaní byly informace o právě proběhlé další etapě pozemkové úpravy, s novým uspořádáním pozemků a jejich budoucím využitím. Tím rozumíme zejména nové řešení dopravního systému, vodohospodářských opatření, systém ekologické stability krajiny, ochranná pásma - vše za možného využití finančních prostředků z fondů Evropské Unie.
    Za tímto účelem obecní úřad zpracoval na třicet projektových listů s bohatou škálou záměrů – od komerčního využití s cílem získání finančních prostředků do obecního rozpočtu, až po obecně prospěšné, pamatující na oblast společenskou, sportovní, kulturní i duchovní.
    Obec má zájem se rozvíjet. V současném duchu roztříštěnosti snah a protichůdných názorů soukromých subjektů to je však jen velmi těžko realizovatelné.
    Proto Paceřická obecní s.r.o. jako protiváha soukromému skupování pozemků Vás již, občany, či vlastníky pozemků na katastrálním území obce v minulém dopise oslovila a informovala o zájmu získání, či chcete-li vykoupení některých pozemků na katastru obce, jenž by měly sloužit především k obecně-prospěšnému rozvoji, jako jsou některá kulturní, společenská, či sportovní zařízení, ale také i jako pěstební plochy pro energeticky využitelné plodiny určené ke zpracování v bioplynové fermentační stanici s kogenerační jednotkou na výrobu tepla a elektrické energie, o čemž jsme Vás již informovali.
    Paceřická obecní s.r.o. chce Vám všem, kteří jste již nabídku na výkup vašich pozemků na katastru obce učinili, poděkovat. Chceme říci, že si takovéto bezprostřední nabídky velmi Vážíme a ctíme ji a při případných odkupech Vás také bude oslovovat přednostně.
    Protože počet pozemků a jejich majitelů je velký, a jde vysoko nad rámec možností našeho obecního úřadu a společnosti, jenž byla založena, oslovíme v nejbližších dnech pravděpodobně místně znalou realitní kancelář, jenž by  měla  výkupy některých parcel nezbytných k rozvoji obce, pro naši společnost  vyjednat.

            Ještě jednou děkujeme všem obyvatelům a majitelům pozemků na katastru obce, jenž svým vstřícným postojem podporují rozvoj naší obce.

S přátelským pozdravem                                             Ing. Jan Lamač – starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Sbírání poznatků a zkušeností.

            (ČTK) ...větrné elektrárny plní obecní kasu v Jindřichovicích…s další výstavbou počítají v Bulovce i Hrádku nad Nisou….náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Radim Zika: „Osobně preferuji biomasu…. “, Největší bioplynová stanice v Evropě Velký Karlov…, Energeticky soběstačná obec Kněžice, pilotní projekt středočeského kraje. To je jen několik výňatků ze zpráv četky, které nás nemohou nechat klidnými. Proto jsme se rozjeli sbírat zkušenosti.
        Kněžice, projektované náklady 125mil. Kč, skutečnost vyšší, investorem obec s finanční podporou EU, do provozu září 2006. Návštěvy si zde podávají dveře, každý je zvědavý, kdo by nebyl. Jaká je skutečnost? Problémy  nejlépe odhalí realita a ta je vždy trochu jiná. Projekt řeší kompletně využití bioodpadů tj. dřevního i nedřevního.  Komplex se skládá ze dvou samostatně fungujících celků. Jedním je spalovna v pravém slova smyslu, kde se spaluje v kotelně dřevní hmota, lisovaná sláma a další sušená hmota pěstovaných energetických plodin pro centrální vytápění obce. Druhým celkem je fermentační stanice, která produkuje bioplyn a ten dále kogenerační jednotku, která vyrábí elektřinu. 
        Velký Karlov, investor  Agrodružstvo Jevišovice, náklad 180 mil. Kč, financováno 100% z vlastních zdrojů, do provozu  květen 2006. Zde je instalována špičková technologie splňující nejpřísnější veterinární předpisy EU. Manažeři dodávající zmíněnou technologii přijali pozvání a přijeli k nám 31. ledna. Jejich návštěva byla velice přínosná, inspirující  a podnětná. Dne 9. února jsme potom jednali o dané problematice s MVDr. Pavlou Vondrovou z Krajské veterinární správy pro liberecký kraj, která má v gesci tuto problematiku. Výsledek též velmi optimistický. Výčet poznatků, nápadů a námětů převyšuje možnosti tohoto informativního článku. Konkrétní dotazy budou jistě zodpovězeny na veřejné schůzi zastupitelů 26. února od 18:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 26.února 2007 v 18.00h se koná v klubovně SDH v Paceřicích veřejná schůze obecního zastupitelstva. Všechny zájemce o současné a budoucí dění v obci srdečně zveme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 3.března 2007 se bude konat sbírka pro sdružení

Diakonie Broumov  (http://www.diakoniebroumov.org/).
Místo a čas budou upřesněny hlášením.

Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti.

Darovat můžete:
Ošacení včetně prádla (dámské, pánské, dětské, zimní i letní), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, látky, vlny, příze (i zbytky), péřové přikrývky, (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle, školní a sportovní potřeby, hračky, nenošená, nepoškozená obuv, jakýkoli potrhaný,ale čistý bavlněný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile, tepláky), kabelky, batohy, školní tašky, kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané), nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče, prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby, knihy, noviny, časopisy, smíšený papír – noviny, časopisy, kartony i poškozené knihy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SDH Paceřice

  2.2.2007 se konala schůze SDH, která se věnovala především plánovaným akcím na tento kalendářní rok. Došlo k upřesnění termínu okrskové soutěže v Radostíně, ta se bude konat v sobotu 23. června 2007.
  Na 16. června 2007 se plánuje celodenní výlet na Hasičské slavnosti - IV. Celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích.www.hasicsketradice.cz/hs2007.html
  Životní jubileum oslavil pan Josef Kopal, přejeme do dalších let mnoho zdraví a životního elánu!

  Na tomto místě bychom Vás rádi seznámili s úryvky z naší hasičské kroniky, která se po nějakém čase opět vrátila do Paceřic. Věříme, že to bude poučné čtení. Jak jinak začít než jejím úvodem. I když byl sbor založen v r. 1888, první zápis najdeme až o čtyři roky později:

Slovem prostým a pravdivým buďte v knize této uvedeni osudové a důležité události sboru našeho, aby ti, kteří po nás přijdou poznati mohli jako v zrcadle dějiny spolku.
      Tato kniha pamětní založena byla r. 1892.
      Čím jiným spolkům je prapor, tím budiž nám tato kniha pamětní!
      Původ sboru.
Myšlénku založiti sbor hasičský pojal první p. Adolf Hübner ze Zlaté Hvězdy. Věda, že obce Paceřice nebo Žďárek, každá sama o sobě sotva by spolek založily, navrhl, by obě obce se sloučily a založily jeden spolek.

Myšlénka jím projevená našla ohlasu, nalezla mnoho přívrženců. Učiněno písemné provolání k občanům obou obcí a když se více než 50 občanů přihlásilo, že jsou ochotni založiti sbor dobrovolných hasičů, pomýšleno bylo na stanovy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SDH Paceřice prodává jedno své zásahové vozidlo Avia A31 ve velmi dobrém stavu. Víte-li o zájemci, dejte, prosím, vědět redakci Paceřáku. Děkujeme!
 

  ještě jeden bod schůze je třeba zmínit, budiž tak učiněno stylem naší vzácné kroniky:

Myšlénka na schůzi projevená značného ohlasu našla a to ta, aby členové sboru a jiní občané v klubovně hasičské u šenku velké dluhy dlouho nenechávali a rychlejší v placení těchto byli. Odmítnut žádný nebude, kdo o nápoj lahodný sobě požádá, byť hotovosti u sebe nenašel. Avšak velmi zpozdilé vyrovnání účtů těchto za následek  rasantní změny v placení by vyvolati mohlo, což ke škodě příjemné pohody v šupně spolku hasičského by vedlo!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Slety a Rozlety    -    Podvečerní hudební posezení.
          
    V sobotu 3.2.2007 pořádalo Občanské sdružení Slety a Rozlety v klubovně hasičské zbrojnice první komorní koncert. Musím se přiznat, že jsem si zpočátku nedovedl představit uspořádat koncert v těchto prostorách. Ale nakonec jsem byl mile překvapen. Chyběly totiž tady i někdy rozdělující prostory hlediště a jeviště, a proto celý koncert se nesl ve velice příjemné, rodinné a milé atmosféře.
        Je samozřejmé, že tu správnou atmosféru vytvořili protagonisté koncertu pan Jan Basista Novotný a pan Vilém Valkoun. Myslím, že je nyní nutné něco napsat o těchto dvou umělcích. Pan Jan Basista Novotný je členem orchestru opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci a uměleckým vedoucím Basistovy dobré společnosti. Vedle svého hlavního nástroje, kterým je kontrabas, se věnuje i autentické interpretaci barokní hudby na různé druhy zobcových fléten. Pan Vilém Valkoun studoval klavír na konzervatoři v Pardubicích a na AMU v Praze. Nyní vyučuje na Katedře primárního vzdělávání Technické univerzity v Liberci. A jaký byl program koncertu? Hrála se hudba Josefa Myslivečka, Girolamo Frescobaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Francesco Barsantiho a Georga Friedricha Händla. Hráli: Jan Basista Novotný – zobcové flétny, Vilém Valkoun – sólový klavír, doprovodné cembalo. 

    A tak si myslím, že na závěr mohu poděkovat (soudě podle potlesku i za těch  čtyřicet posluchačů)  za hezké sobotní odpoledne se silným uměleckým zážitkem a těšit se na další koncert.          J.P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Slety a Rozlety Paceřice

zve srdečně všechny na odpolední posezení s překvapením nazvané

Velikonoce s paní Zábranskou

sobota 31. března 2007, 16:00 hod.

klubovna hasičské zbrojnice v Paceřicích

Povídání o zvycích, ukázky a předvádění

zdobení perníků a vajíček.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Slety a Rozlety  V sobotu 17.2. se konal v klubovně SDH Paceřice tradiční dětský karneval. Díky neúnavnému klaunovi si děti užily spoustu her, soutěží a tance. Nechyběla ani tombola a bohaté občerstvení pro děti i dospělé. Karnevalový rej vyvrcholil malým ohňostrojem přímo na tanečním parketu. Těšíme se na příští rok a na to, že se děti zúčastní v tak hojném počtu jako letos.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Významná jubilea našich spoluobčanů

únor     -   Josef Kopal

březen  -   Josef Těšina

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recept na něco dobrého...

Aleniny řízky - podle Marie Křikavové

  4 plátky kuřecího masa, 4 cibule, škrob, 4 vejce, sůl, pepř, česnek (jak kdo chce).

  Maso na nudličky, cibuli na měsíčky, přidáme vejce, škrob, sůl, pepř, popř. česnek (dle chuti). Vše smícháme. Na pánev tvoříme „ plátky“ a opékáme z obou stran.

Kuřecí maso na medu - podle Petry Křikavové

  8 plátků kuřecích prs, 150g kečupu, 4 stroužky česneku, drcený barevný pepř, grilovací koření, 2 - 4 lžíce medu, olej

  Kuřecí prsa naložíme do oleje s barevným pepřem a grilovacím kořením. Připravíme si misku do které dáme kečup, rozmačkaný česnek, barevný drcený pepř a med a vše smícháme. Prsa přendáme do pekáče a zalijeme vzniklým „dresingem“. Pečeme doměkka v troubě na 150°C a podáváme se zeleninovou rýží.

Zeleninová rýže - podle Petry Křikavové

  Rýže, hrášek v nálevu, červená paprika, olej.

  Uvaříme rýži (podle potřeby). Na pánvi na oleji osmažíme (lehce) hrášek a papriku nakrájenou na kostičky. Přidáme uvařenou rýži a 10 minut smažíme

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► U kontejnerů v Huse vznikla „ miniskládka“ , která jistě půvabu místa nepřidá. Je třeba si uvědomit, že komunální služby nemusí vždy odvézt odpad nad rámec svých povinností. Zanechané igelitové pytle hyzdí okolí opticky, ani čichový vjem není ten správný.
    Pomůžete udržet pořádek? Stačí málo. Ať už vznikl nepořádek jakkoliv, můžeme mu příště předejít větší všímavostí ke svému okolí...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotohádanka

– Buškův hrob

O rodině Bušků již toho bylo dost napsáno. Víte ale kde je Buškův hrob?


Řešení z minula: pohled od vchodu do klubovny SDH doprava - střecha domu manželů Bártových

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydal OÚ Paceřice v lednu 2007. Nápady, dotazy a připomínky adresujte na OÚ nebo mailem  na vilem.valkoun@seznam.cz , pacerice@iol.cz  . Za příspěvky předem děkujeme

Comments