Byli jsme v zahraničí - Německo

přidáno: 27. 2. 2011 13:14, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 27. 2. 2011 13:21 ]
Původně přidáno 6.10.2006, autor administrátor
 
Z naší obce se exkurze zúčastnili Lukáš Sodomka a Tomáš Chlebna.

Exkurze do Německa – Oblast Rheinland-

Pfalz (Rýnsko-Falcko)

27.srpna – 1.září 2006

Exkurze se uskutečnila na konci srpna 2006 z iniciativy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a zúčastnili se jí zástupci z Moravy, Prahy, Plzeňského a Libereckého kraje. Cílem šestidenní exkurze bylo seznámit se s projekty našeho západního souseda realizovanými na vesnicích prostřednictvím fondů Podpory a rozvoje venkova. Zde je třeba zdůraznit, že se nejedná o fondy Evropské unie, ale o podporu ze strany státu. Tento projekt je již několik let realizován právě oblasti Rýnska-Falcka, která se stala hlavním cílem naší exkurze.

Program exkurze:

Neděle 27.srpna 2006 – odjezd z Prahy v dopoledních hodinách směrem na Plzeň, hraniční přechod Rozvadov a dále přes Bavorsko až do oblasti Rýnska-Facka. Příjezd do města Kusel ve večerních hodinách pouze s několika kratšími zastávkami na jídlo apod. Večer následovalo ubytování v místním hotelu (Haus im Musikantenland) a slavnostní večeře s našimi dvěma německými průvodci, kteří se podílí na programu Podpora a rozvoj venkova.

Pondělí 28.srpna 2006 – návštěva dvou německých vesnic (Dannenfels, Marienthal), které byly rekonstruovány z již zmíněného fondu. V obou případech jsme byli nejprve přivítáni a krátce informováni o kultuře, správě a aktivitách obce, následovala prohlídka doprovázená výkladem a nakonec závěrečné posezení s prostorem pro diskuzi. Obě vesnice využili peníze fondu především k vybudování dětských hřišť, sportovišť, dále k opravě domů a jejich okolí a především k vylepšení infrastruktury a kvality cest a chodníků.  Odpoledne jsme absolvovali prohlídku keltského sídliště v obci Steinbach a večer návštěvu hradu Lichtenberg.

Úterý 29. srpna 2006 – odjezd z hotelu do obce Saalstadt, kde pro nás byla připravena prezentace o účasti dětí a mládeže na projektech obnovy venkova, což je při jejich realizaci považováno za jednu z nejdůležitějších věcí z hlediska budoucího potenciálu při budování vesnice. Následovala prohlídka domu pro mládež a dále prostory, kde se budou pořádat mezinárodní setkání dětí a mládeže. V poledne jsme se zastavili v obci Schmitshausen, která se proslavila výsadbou 10000 růží za přispění sponzorů a s využitím peněz fondu, přičemž zde opět došlo k celkovému zlepšení kvality vesnického života. Odpoledne jsme navštívili obec Bärweiler, která měla být před lety zrušena, ale opět (s přispěním již zmiňovaných fondů) byla vzkříšena a od té doby se počet jejích obyvatel plynule zvyšuje. Zde jsme se setkali s panem ministrem Karlem Peterem Bruchem a vyměnili si vzájemně zkušenosti v oblasti obnovy venkova.

Středa 30. srpna 2006 – návštěva Biosférického parku v odlehlé části Rýnsko-Falcka, která byla zatraktivněna pro turisty z peněz fondu a místní v této chráněné krajinné oblasti vybudovali velké informační centrum a poznávací trasu zavěšenou v korunách stromů. Celý projekt je zaměřen na ochranu a poznávání přírody a její přiblížení především mladším věkovým skupinám. V poledne jsme dorazili do malé obce Nothweiler, která se rozkládá na francouzsko-německých hranicích a setkali se s místním starostou. Celý den zakončila návštěva obce Spirkelbach spojená s prezentací, prohlídkou a zapojením mladších účastníků exkurze do projektu „European Kids´ Trophy“, prohlídka místního kulturního centra a setkání dětí, mládeže a dospělých z obou zemí.

Čtvrtek 31. srpna 2006 – dopoledne návštěva obce Altenglan a jízda drezínovou dráhou vybudovanou na odstavených železničních kolejích a provozovanou místní obcí. Prohlídka a prezentace v nově opravené kulturní budově města Konken. Prezentace zahrnovala informace o zapojení dětí a mládeže do společných projektů, ukázku produktů tohoto regionu a společnou prohlídku okolí. Odpoledne jsme navštívili místní a zároveň jedno z největších měst Keiserslauten a zúčastnili se prohlídky výstaviště s expozicí zahradních rostlin, vodního hřiště, dinoparku a japonské zahrady, která je zároveň největší v Evropě. Večer se uskutečnila závěrečná společná večeře s rozloučením s našimi německými průvodci a debata o další spolupráci.

Pátek 1. září 2006 – ráno odjezd směr Česká republika

 

 

Comments