Zjišťovací řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“

přidáno: 6. 1. 2015 1:51, autor: Obec Paceřice   [ Aktualizováno 17. 3. 2015 7:17 uživatelem Obecní úřad ]
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP194K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního kraje. 

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje.
Ċ
Obecní úřad,
6. 1. 2015 1:51
Comments