PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

přidáno: 5. 8. 2015 2:57, autor: Obec Paceřice   [ Aktualizováno 2. 11. 2015 5:34 uživatelem Obecní úřad ]
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory  
v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících  
pod aplikaci Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013. 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 
Druh zadávacího řízení: nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

„Svážíme bioodpad z obce Paceřice“
Ċ
Obecní úřad,
5. 8. 2015 2:57
Comments